Bericht

Pact Zaandam-Oost

Geplaatst op 16 januari 2024, 11:11 uur
Illustration
profile picture
Sarah Vermoolen

Meer dan veertig partijen zetten deze week hun handtekening onder het ‘Pact Zaandam-Oost’, waaronder onderwijs, zorg, woningbouwcorporaties, cultuur, sport,bedrijfsleven, politie en vele anderen. Hun handtekeningen staan voor een gezamenlijke inspanning voor de komende twintig jaar, voor meer kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in Zaandam-Oost, een gebied met in totaal ruim 47.000 inwoners.

Burgemeester Jan Hamming: “Meer kinderen groeien hier op in armoede, met een ongezondere leefstijl, een onderwijsachterstand en een grotere kans om in de criminaliteit terecht te komen. Dit vraagt een stevige aanpak, met veel partners en een lange adem. En dat is precies waar het Pact Zaandam-Oost voor staat. De jeugd laten zien, dat hun kans op een goede toekomst op het rechte pad ligt. Dat betekent samen en in samenhang investeren om achterstanden te voorkomen én zichtbaar optreden tegen ondermijning. Mijn waardering voor alle partners en inwoners, die zich met ons hard maken voor dit doel, is enorm. Alleen op deze manier, maken we kans op een doorbraak en maken de kinderen kans op een goede toekomst.”

Namens de schoolbesturen, zegt Brigit Schumacher: “Het onderwijs is een onmisbare schakel in het leven van kinderen en jongeren. Maar als er thuis problemen zijn, zien we dat terug in schoolprestaties. Iedereen heeft talenten en moet de eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dat vraagt in Zaandam-Oost extra inzet van verschillende partners en meer onderwijstijd. De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met de Pact-aanpak in de wijken Poelenburg en Peldersveld. We zien al mooie resultaten van de verlengde leertijd, de inzet van brugfunctionarissen, de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het Jongerenwerk, en de grotere betrokkenheid van ouders. Aansluiten bij wat past bij de wijken en samenwerken volgens de logica van de wijken ; we zijn ervan overtuigd dat zo meer jongeren de kans krijgen op een schooldiploma en een toekomst die past bij hun mogelijkheden en ambities.”

Harry Platte, namens de Zaanse woningbouwcorporaties: “Een kansrijke toekomst begint thuis, met een dak boven je hoofd. Een fijne, veilige en energiezuinige woning is een basisbehoefte, dat doorwerkt op allerlei fronten. Hoe je woont, hoe je samenleeft met je buren, hoe je woonomgeving eruit ziet: als woningcorporaties kunnen we dat met elkaar, met inwoners en met andere partners een goede invulling geven. Wij staan daarom vierkant achter het Pact.”

Sherwin Tjin-Asjoe, Politie Zaanstreek: “Als politie geloven we dat begrenzen en bekrachtigen samen gaat. Kinderen van 8 t/m 12 jaar hebben in Zaandam-Oost al 13% kans om in de criminaliteit te belanden. Voor jongeren tussen 19 t/m 23 jaar, loopt dit zelfs op naar 23%. En we zien het op allerlei vlakken: van verkeersovertredingen en fraude, tot zware drugscriminaliteit en mensenhandel. Met consequent en zichtbaar optreden tegen criminele netwerken en ondermijning laten we zien dat misdaad niet loont en hier niet thuishoort. En hoe zichtbaarder ons optreden, hoe meer inwoners vertrouwen krijgen in het nut van melden. Hoe korter de lijnen met andere partijen, hoe meer grip we hebben en hoe effectiever we zijn.”

“We zien je in Zaandam-Oost”, www.pactzaandamoost.nl

Deel dit: